آلودگی

بدافزار پروتون علیه کاربران مک؛ در صورت آلودگی تنها راه نصب مجدد سامانه‌عامل است!

خبر بد برای کاربران سامانه‌عامل مک، بدافزاری جدید شناسایی شده است که در صورت آلوده کردن سامانه‌ی کاربران، تنها راه حذف آن، پاک کردن کامل سامانه‌عامل و نصب مجدد آن است.